تاریخ : يکشنبه 19 اسفند 1397     |     کد : 45

آخرین تغییرات چک لیست دروس و ترم بندی آموزشی

چک لیست دروس و ترم بندی آموزشی

طبق آخرین مصوبه گروه ریاضی دانشگاه بناب، تغییرات چک لیست دروس و همچنین ترم بندی آموزشی دوره کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها در لینک های زیر قابل مشاهده است، لازم به یادآوری است انتخاب واحد دانشجویان محترم بایستی منطبق بر ترم بندی آموزشی باشد، همچنین دانشجویان مؤظف هستند دروس دوره کارشناسی را مطابق جدول های چک لیست دروس بگذرانند.


نوشته شده در   يکشنبه 19 اسفند 1397    
بازگشت