تاریخ : چهارشنبه 26 دي 1397     |     کد : 43

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

دانشجویان محترم آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در فایل زیر ارائه شده است، لطفاً برای آگاهی از قوانین و مقررات آموزشی دوره خود آن را بطور کامل مطالعه فرمایید:


PDF چاپ چاپ